DEN FØRSTE TIDEN I SITT NYE HJEM.

Å få en valp er som å få en baby i huset.
Vær varsom med den nye valpen den første tiden. La den få tid på seg i alle situasjoner.
Gi den varme, vennlighet og trygghet. La den få utforske sitt nye hjem på egenhånd. Vi anbefaler derfor at du ligger hos den nye valpen de første nettene. Det er en stor overgang fra å være sammen med mange søsken til å bli helt alene - og til og med på et fremmed sted.
En flatcoat er i utgangspunktet veldig fortrolig og lite mistenksom eller redd for nye omgivelser. Den første tiden i nye omgivelser bør brukes til å bli kjent med familien. Fortrolighet er dessuten alfa og omega for å få et godt lederskap. Unngå konfliktsituasjoner - oppmuntre tilfeller der du og valpen har god kontakt.
Ro og god atmosfære er viktig for valpen under oppveksten

Uro den aldri når den sover.

Ikke for mye besøk av folk den første tiden heller.

Å ta i hunden

Se på tennene dens et par ganger i uka. La alle i familien gjøre dette en gang i blant. På utstilling og i lydighetsringen er det en betingelse at dommeren kan kontrollere tennene. Senere i hundens liv kan det hende man må til dyrlegen med en brukket tann eller tannsten.
Ta ofte i hunden. Kos med den og la den bli fortrolig med at du tar i den.
Klipp klørne på valpen en gang hver 14. dag til å begynne med, så den blir vant med dette også - men bare klipp så lite det lar seg gjøre. Dette for å venne den til å få klippet klørne senere i livet. Vær forsiktig - du må ikke klippe for mye - da kan det bli problematisk for deg med kloklipping senere.
Du bør også lære valpen å stå pent. Dette kan være nyttig i mange tilfeller - som f.eks. på utstilling

Hurtig renslig?

Dammene på gulvet er ikke til å unngå.
Gå derfor heller ut en gang for mye med valpen enn en gang for lite.
Følg disse 3 enkle råd, så får du raskt en renslig hund:

Bær hunde ut straks

når den har sovet
når den har spist
når den har lekt eller vært i aktivitet.

Ros den i det samme den tisser eller gjør fra seg ute.
Rosen skal være rolig og dempet.
Bær den så straks inn igjen.
Dersom du følger disse enkle regler, får du raskt en renslig hund.

Det advares mot: Pinnekasting, Ballkasting, Drakamper og voldsom lek.
Dersom du ønsker en harmonisk og avbalansert flatcoat, er det helt forkastelig med pinnekasting, ballkastinng, drakamper og voldsom lek.