Valper fra oss leveres ved 8 ukers alder.

Kombinasjonen oppfyller avlsrådets krav i Norsk Retrieverklubb

Valpene blir registrert i Norsk Kennelklubb

Valpene blir vaksinert

Valpene vil få flere kurer mot innvollsorm

Valpene leveres med helseattest og blir sjekket av veterinær før levering

Valpene blir ID. merket før levering

Ved levering får hver valp en mappe som inneholder kjøpekontrakt, veiledning i stell, foring og trening m.m.

Vi vil holde valpetreff og unghundtreff